Endaga seotud päringute teostamiseks, pöördumiste ja taotluste esitamiseks tuleb Teil sisse logida.


Hetkel esineb infosüsteemis tõrkeid X-tee teenustega, mistõttu on takistatud aadressipäringute tegemine ja juriidiliste isikute lisamine. Probleemi lahendamisega tegeletakse.

Vabandame ebamugavuste eest!